Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Nguyễn Hoàng Nha Trang họp mặt định kỳ

Mong muốn đã lâu, nhưng mãi đến nay anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) tại Nha Trang mới khởi động sinh hoạt định kỳ. Cuộc họp mặt đầu tiên vào ngày 07-10-2017 tại quán Nhật Kiều, một vườn cảnh thoáng mát, xinh đẹp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hàm Nghi cũ).
Trong buổi giao lưu đầu tiên này, có sự tham dự của thầy Nguyễn Thiện và phu nhân (cô Thủy).
(Mời click vào ảnh dưới để xem video clip)


Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

SƠ LƯỢC VỀ CHÚA NGUYỄN HOÀNG


SƠ LƯỢC VỀ CHÚA NGUYỄN HOÀNG

Sau gần một trăm năm trị vì, đầu những năm thế kỷ XVI, tình hình chính trị nhà Hậu Lê bắt đầu suy đồi. Năm 1505, vua Lê Uy Mục lên ngôi. Do hoang dâm, tửu sắc vô độ, không lo việc chính sự nên triều đình bắt đầu rối ren, nhân dân đói rét ta thán, giặc dã nổi lên khắp nơi.

Từ đây liên tiếp các đời vua Tương Dực, Chiêu Tông, Cung Hoàng tình hình loạn lạc ngày càng trầm trọng. Trước tình hình đó, năm 1527 Mạc Đăng Dung buộc vua Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình.

Khi Mạc Đăng Dung lên làm vua, rất nhiều quan lại phản đối, người thì bị giết, người tự vẫn hoặc bỏ chạy. Trong số người bỏ chạy có quan Hữu vệ Điện tiền tướng quân An thành hầu Nguyễn Kim (cha của chúa Nguyễn Hoàng) chạy sang Ai Lao (Lào). Năm 1532, Nguyễn Kim tìm được người con của Lê Chiêu Tông rồi tôn lên làm vua là Lê Trang Tông, cùng nhau nương náu ở Sầm Châu là vùng đất gần Thanh Hóa. Bắt đầu từ năm 1540, vua tôi liên tiếp đem quân về đánh Nghệ An, Thanh Hóa. Năm 1543, chiếm được Tây Đô (Thanh Hóa) lập nên thế Nam Bắc triều.

Năm 1545, trên đường đem quân đi đánh nhà Mạc, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết, binh quyền về tay con rễ là Trịnh Kiểm.

Khi Nguyễn Kim chạy sang Ai Lao, chúa Nguyễn Hoàng lúc này mới 2 tuổi (sinh năm 1525) được đem gửi ở nhà Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là cậu ruột của chúa. Được ông này bảo hộ và dạy dỗ đem chuyện xây dựng nghiệp lớn ra khuyến khích. Lúc đầu, Nguyễn Hoàng làm quan chúa được phong Hạ khê hầu. Sau nhiều lần đem quân đi đánh nhà Mạc lập được nhiều công trạng, Nguyễn Hoàng được phong Đoan quận công.

Sau khi Nguyễn Kim chết quyền lực đều nằm trong tay Hữu tướng Trịnh Kiểm. Tả tướng Nguyễn Uông, con trưởng của Nguyễn Kim, bị Trịnh Kiểm đầu độc chết. Chúa Nguyễn Hoàng rất lo Trịnh Kiểm sẽ giết mình nên đã bàn mưu với Nguyễn Ư Dĩ rồi cáo bệnh (giả bộ khờ khạo như tâm thần) để Trịnh Kiểm hết ngờ.

Chúa nghe tiếng Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người Trung Am xứ Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), là người giỏi về thuật số nên cho người đến hỏi. Nguyễn Bỉnh Khiêm không trả lời mà chỉ nhìn núi non bộ rồi nói "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân", người thân về bẩm lại, chúa hiểu ý.

Lúc bấy giờ xứ Thuận Hóa mới được thu phục, lòng dân vẫn chưa yên. Trịnh Kiểm đang rất lo cho việc bình định vùng đất này. Chúa nhờ chị là Ngọc Bảo (vợ Trịnh Kiểm) xin cho mình vào trấn thủ. Nhận thấy đây là vùng xa xôi, lam sơn chướng khí nên Trinh Kiểm đồng ý ngay.

Năm mậu ngọ 1558, chúa cùng với những người họ hàng ở huyện Tống Sơn và bộ thuộc cùng vào Thuận Hóa. Đầu tiên chúa đóng dinh ở xã Ái Tử, huyện Vũ Xương nay là Triệu Phong. Vào đây, được sự giúp sức của các người thân cận như Nguyễn Ư DĨ, Tống Phước Trị, Mạc Cảnh Huống, chúa vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được dân mến phục nên dân chúng thường gọi là chúa Tiên.

Năm 1569, chúa ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê, năm sau trở về Thuận Hóa chúa cho dời dinh về xã Trà Bát (nay là Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong). Cũng năm này (1570), nhà Lê cho triệu hồi tổng binh Quảng Nam là Nguyễn Bá Quýnh về trấn thủ Nghệ An, giao xứ Quảng Nam cho chúa Nguyễn Hoàng kiêm nhiệm.

Xứ Thuận Hóa có 2 phủ, 9 huyện và 3 châu gồm: phủ Tân Binh lĩnh 3 huyện là Khang Lộc, Lệ Thủy và Minh Linh; phủ Triệu Phong lĩnh 6 huyện là Vũ Xương, Hải Lăng, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Điện Bàn; 3 châu là Bố Chính, Thuận Bình và Sa Bôn.

Quảng Nam có 3 phủ 9 huyện gồm: phủ Thăng Hoa lĩnh 3 huyện là Lê Giang, Hà Đông và Hy Giang; phủ Tư Nghĩa lĩnh 3 huyện là Bình Sơn, Mộ Hoa và Nghĩa Giang; phủ Hoài Nhân lĩnh 3 huyện là Bồng Sơn, Phủ Lý và Tuy Viễn.

Tháng 7 năm 1572, tướng Mạc là Lập Bạo đem quân vào đánh. Quân của chúa đóng bên bờ sông Ái Tử, đêm lại chúa nghe có tiếng kêu dưới sông "trảo trảo",chúa lại nằm mộng thấy có người đàn bà đến nói nên dùng mỹ kế dụ quân địch đến bãi sông thiếp sẽ giúp sức. Trong quân khi ấy có mỹ nữ là Ngô thị, chúa liền sai Ngô thị đem quà đến biếu Lập Bạo và đề nghị cùng chúa ăn thề giảng hòa. Trước sắc đẹp của mỹ nhân, Lập Bạo trúng kế bị giết, quân Mạc thua to, phần lớn đầu hàng, chúa cho số người đó ở đất Cồn Tiên, tổng Bái Ân, đặt làm 36 phường (bây giờ thuộc huyện Gio Linh). Để ghi nhớ công, chúa phong thần sông làm "Trảo trảo linh thu phổ trạch tướng hựu phu nhân" gọi tắt là Trảo trảo phu nhân, cho làm đền thờ bên bờ sông Ái Tử và thưởng công cho Ngô thị.

Năm 1592, ở miền bắc lúc này Trịnh Tùng đã chiếm lại được Đông đô (Hà Nội) đem vua Lê về lại Đông đô sau gần 70 năm. Tháng 5, chúa và tùy tùng ra Đông Đô yết kiến vua Lê và cùng quân binh bản bộ đóng quân ở Bắc suôt gần 10 năm, lập nhiều chiến công trong việc đánh nhà Mạc . Năm 1600, nhân lúc đem quân đánh nhà Mạc, chúa đem quân lính lẽn về Thuận Hóa.

Sau khi ở bắc về, chúa cho dời dinh về Dinh Cát (ở phía đông dinh Ái Tử). Nhân một chuyến công du đến xã Hà Khê, huyện Hương Trà thấy có gò đất cảnh trí rất đep, hỏi dân trong vùng họ nói " Xưa có người thấy một bà già mặc áo đỏ, quần xanh ngồi trên phiến đá nói rằng sẽ có vị chân chúa đến đây để xây chùa cho tụ khí thiên, cho bền long mạch" chúa bèn cho cất chùa tại gò đất này đặt tên là Thiên Mụ. Có lần đi ngang núi Hải Vân, thấy cảnh trí hùng vĩ ở đây chúa khen "Chỗ này là đất yết hầu của miền Thuận Quảng".

Năm giáp thìn (1604), lấy huyện Điện Bàn thuộc phủ Triệu Phong đặt làm phủ, quản 5 huyện là Tân Phúc, An Nông, Hòa Vang, Diên Khánh và Phú Châu lệ thuộc vào xứ Quảng Nam.

Năm tân hợi (1611), nhân việc quân Chiêm Thành xâm lấn biên giới, chúa sai quân đánh chiếm được đất phía nam xứ Quảng Nam bấy giờ là vùng đất từ đèo Cù Mông cho đến núi Thạch Bi (đèo Cả) đặt làm phủ Phú Yên với 2 huyện là Đồng Xuân, Tuy Hòa.

Năm quý sửu (1613) tháng 6, chúa yếu mệt triệu hoàng tử thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên và các triều thần vào bảo rằng: " Ta với các ông cùng nhau cam khổ đãlâu, muốn dựng nên nghiệp lớn. Nay ta để gánh nặng lại cho con ta, các ông nên cùng lòng giúp đỡ cho thành công nghiệp". Chúa lại cầm tay hoàng tử thứ 6 màdặn rằng: " Đất Thuận Quảng phía bắc có núi Ngang và sông Gianh hiểm trở, phía nam có núi Hải Vân và núi Đá Bi vững bền . Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối thật là đất dụng võ của người anh hùng... "Ngày đó chúa băng hà, ở ngôi được 56 năm, thọ 89 tuổi, an táng ở núi Thạch Hãn, thuộc huyện Hải Lăng, sau cải táng ở núi La Khê, huyện Hương Trà. Năm Gia Long thứ 5, truy tôn chúa là Triệu cơ Thùy Thông Khâm Minh Cung Ý Cẩn Nghĩa Đạt Lý Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dụ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thái tổ (thương gọi tắt là Thái tổ Gia Dụ Hoàng Đế), lăng gọi là Trường cơ.

MỘT SỐ SỰ VIỆC QUAN TRỌNG SAU KHI CHÚA NGUYỄN HOÀNG MẤT

- Năm 1626, chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho dời dinh vào xã Phúc Yên thuộc huyện Quảng Điền. Năm 1635, dời đến Kim Long, huyện Hương Trà, năm 1687 dời đến Phú Xuân, năm 1712 dời đến Bác Vọng rồi đến năm 1739 lại trở về Phú Xuân.

- Năm 1653, đời chúa Thái Tông Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền), nhân quân Chiêm Thành quấy phá đất Phú Yên, chúa cho quân vượt núi Thạch Bi đánh chiếm đến sông Phan Rang, quân Chiêm xin hàng, chúa cho lấy sông Phan Rang làm ranh giới, từ sông Phan Rang trở vào vẫn để cho Chiêm Thành, nhưng phải giữ lệ cống. Từ sông Phan Rang trở ra đặt làm dinh Thái Khang, sau đổi là Bình Khang tức là đất Khánh Hòa ngày nay.

- Năm 1692, vua Chiêm cho quân quấy nhiễu đất Bình Khang, chúa Anh tông Nguyễn Phước Trăn (chúa Nghĩa) cho quân đánh Chiêm đến tháng 1-1693, chiếm toàn bộ nước Chiêm Thành và cho sáp nhập vào bản đồ nước ta đặt tên là trấn Thuận Thành.

- Sau khi chúa Nguyễn từ chối nộp thuế cho triều đinh nhà Lê. Năm đinh mão (1627), chúa Trịnh Tráng cho quân tiến đánh chúa Nguyễn, mở đầu cho cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài đến 45 năm với một số cuộc chiến lớn. Đến năm 1672, nhận thấy không thể thắng được 2 bên đồng ý ngưng chiến lấy sông Gianh làm ranh giới 2 miền Nam, Bắc. Tình thế này kéo dài trên một trăm năm, mãi cho đến khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc đánh tan quân nhà Thanh và diệt nhàLê.

Tài liệu tham khảo:

- Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim.

- Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn.

- Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn.

- Việt sử xứ đàng trong của Phan Khoang.

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CHÚA TIÊN NGUYỄN HOÀNG


CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CHÚA TIÊN NGUYỄN HOÀNG

I – MỤC ĐÍCH:

Nhằm làm phong phú và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ Cà phê Chủ nhật cuối tháng, Ban Liên lạc Cựu Ái hữu học sinh Nguyễn Hoàng tại Saigon (NHSG) quyết định tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Qua đó, chúng ta - những cựu học sinh của ngôi trường trung học công lập duy nhất ở Quảng Trị được vinh dự mang tên Ngài - có dịp hiểu thêm về công trạng to lớn của Chúa trong công cuộc mở cõi về phương Nam, để chúng ta càng tin yêu, tự hào về một thời trai trẻ được cắp sách ngày hai buổi đến ngôi trường có truyền thống hiếu học, xứng đáng với tên tuổi của Ngài - Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.

II- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Tất cả anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng các khối lớp thuộc NHSG và các tỉnh thành lân cận đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi

III- NỘI DUNG THI:

Người dự thi sẽ trả lời những câu hỏi về thân thế, sự nghiệp của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Quảng Tri đến công cuộc mở cõi về phương Nam của Ngài.
Ban Tổ chức sẽ công bố trên mạng bản đề cương giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động, từng mốc lịch sử đánh dấu các thành tựu quan trọng chúa Tiên đã đạt được trong sự nghiệp lập nghiệp, đóng đô và mở cõi phương Nam để mọi người tham khảo trước khi thi. 30 câu hỏi ôn thi sẽ được gửi cho các nhóm 2 tuân trước khi thi.

IV- HÌNH THỨC THI:

Thi theo nhóm. Mỗi nhóm 3 người. Nhóm có thể là các khối lớp hoặc là bạn bè tự chọn. Đối với các Ban Liên lạc tỉnh thành lân cận sẽ cử đại diện đi thi.

Tại cuộc thi, mỗi nhóm sẽ nhận câu hỏi bằng cách bốc thăm. Nhóm sẽ cử một thành viên đọc câu hỏi và trả lời. Nếu trả lời đúng hoàn toàn sẽ được hưởng trọn số điểm, nếu chỉ đúng một phần thì thành viên khác có thể bổ sung. Trường hợp nhóm bốc thăm không trả lời được hay trả lời chưa đủ ý, giám khảo sẽ cho nhóm khác trả lời bằng cách gõ chuông ưu tiên. Nhóm trả lời bổ sung nếu trả lời đúng sẽ có điểm, trường hợp trả lời sai sẽ bị trừ điểm.

Điểm số của mỗi câu sẽ do Ban Giám khảo quyết định và công bố tùy theo độ khó hay dễ của mỗi câu hỏi.

V- BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:

Ban Tổ chức: Ban liên lạc Ái hữu CHSNH tại Saigon.

Ban Giám khảo gồm quý Thầy : Thầy Lê Quang Thái, Thầy Tôn Thất Cẩm Đăng, Thầy Nguyễn Bảo.

VI- THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Ngày 1-10-2017: Ban Tổ chức gởi bản đề cương
Ngày 14-10-2017: Hạn chót để các nhóm đăng ký dự thi gởi danh sách của nhóm về cho BTC theo địa chỉ: tringuyenhoangsaigon@gmail.com/hoặc điện thoại số : 0903 905223.
Ngày 15-10-2017 : Ban tổ chức sẽ gửi các câu hỏi ôn thi cho các nhóm
Ngày thi: Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 29-10-2017.
Địa điểm thi được tổ chức tại điểm sinh hoạt hàng tháng của NHSG: Cà phê Thuỷ Trúc trong Công viên Lê Thị Riêng số 875 Cách mạng tháng 8 , Q.10, TP HCM.
Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

VII- GIẢI THƯỞNG:

Giải nhất : 1.000.000 đồng

Giải nhì : 700.000 đồng

Giải ba : 500.000 đồng

Ngoài ra, các nhóm đăng ký dự thi dù không đoạt giải vẫn nhận được các phần quà khuyến khích từ Ban Tổ chức.

RẤT MONG CÁC ANH CHỊ VÀ BAN LIÊN LẠC CÁC TỈNH THÀNH LÂN CẬN SẼ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI NÀY VÀ ĐĂNG KÝ CÀNG SỚM CÀNG TỐT ĐỂ SÂN CHƠI NGUYỄN HOÀNG CỦA CHÚNG TA NGÀY MỖI THÊM PHẦN THÚ VỊ.

T/M BAN TỔ CHỨC

NGUYỄN VĂN TRỊ

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

MỜI VIẾT BÀI CHO HƯƠNG QUÊ NHÀ XUÂN MẬU TUẤT 2018


Thưa quý Thầy Cô, các Anh Chị,

Đúng là thời gian như bóng câu qua cửa, chỉ còn hơn 4 tháng nữa là mùa Xuân lại về - Xuân Mậu Tuất - 2018. Dù tuổi tác thêm chồng chất nhưng trong huyết quản con dân Nguyễn Hoàng vẫn mãi mãi tuổi mười tám, đôi mươi; vẫn thao thức, rạo rực với nghĩa thầy, tình bạn, trường xưa; nhờ vậy mà Giai phẩm Hương Quê Nhà vẫn luôn đồng hành với mùa Xuân và ngày càng đầy sức sống!

Năm nay, trong thời gian qua, Ban Biên tập Hương Quê Nhà chưa khởi động cho Giai phẩm Xuân Mậu Tuất nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của Thầy Cô, Anh Chị khắp nơi gọi về động viên, hỏi thăm chủ đề, thời gian nhận bài cho giai phẩm. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được tác phẩm của anh Hoàng Thể, chị Quang Tuyết, thầy Hồ Thế Vĩnh...

Trong niềm hân hoan ấy, chúng tôi kính mời quý Thầy Cô, các Anh Chị gởi bài cho Giai phẩm Hương Quê Nhà Xuân Mậu Tuất - 2018.

Bên cạnh ngày xuân nói chuyện Tết, thì trường xưa, nghĩa thầy, tình bạn và quê hương Quảng Trị thân thương thể hiện ở dưới mọi góc nhìn vẫn luôn là chủ đề chính của giai phẩm. Những khảo cứu, sáng tác dưới đủ mọi hình thức thể loại của quý Thầy Cô, các Anh Chị là những tác phẩm mà chúng tôi luôn trông chờ. Xuân Mậu Tuất cũng là xuân đón chào năm cầm tinh con chó - thú cưng của mọi gia đình, 1.001 chuyện về chó, quý Thầy Cô, các Anh Chị tha hồ kể...

Thưa quý Thầy Cô, các Anh Chị,

Những người thực hiện Hương Quê Nhà, chúng tôi luôn tâm niệm Giai phẩm như là một - chỗ - chung để chúng ta đều tìm lại được bóng dáng của mình trên bước đường xa xứ, như đàn chim bay đi muôn phương vẫn luôn nhớ về tổ ấm. Và để cùng nhau vun đắp, chở che, kết nối, cùng nhau giữ lửa, thắp sáng tình yêu mãi mãi với ngôi trường Nguyễn Hoàng yêu quý.

Bài xin gởi về:

- Qua email: Anh Lê Bân

Email: lebanbnld@gmail.com

Qua bưu điện: Anh Nguyễn Văn Trị

56 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM

Thời gian nhận bài: Từ nay đến ngày 15-12-2017.

Kính chúc quý Thầy Cô, các Anh Chị luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ và mong sớm nhận được bài của Thầy Cô, Anh Chị.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

HỌP MẶT THÁNG 9 CỦA NGUYỄN HOÀNG SÀI GÒN

Cafe Thủy Trúc 24-9-2017
Buổi sáng trời trở nên âm u báo hiệu sẽ có mưa nên BTC vô cùng lo lắng vì địa điểm họp mặt chỉ có một khu vực có mái che, còn sân khấu và các khu vực sinh hoạt khác nằm ngoài trời. May thay gần tới giờ sinh hoạt trời có nắng đẹp và mọi người thở phào khi trông thấy các anh chị em dung dăng dung dẻ trong những bộ cánh đẹp đi dự cà fe NH cuối tháng.

Sau phần ăn sáng uống cafe, chuyện trò, ban nhạc chuẩn bị âm thanh, nhóm múa dợt lần cuối...đúng 9:00 MC Hoàng Ân tuyên bố khai mạc.
Đến với cafe sáng nay về phía thầy cô có cô Võ Thị Hồng đến dự. các anh chị đồng môn ở xa về có anh chị Trường Hải, anh Huân, anh Đoàn Văn Tiệp từ Đông Hà, chị Hoàng Lan , chị của Hoàng Hường, từ Đà Nẵng, chị Xuân Dung từ BRVT, thân hữu ái mộ Nguyễn Hoàng đến dự có anh Nguyễn Hoành (anh của Thu Sương) trước đây là giảng viên Đại học Khoa học Huế, chị Mỹ Thiện (bạn của Bích Lan) chs Phan châu Trinh Đà Nẵng, một số anh chị vắng bóng một thời gian hôm nay có mặt như anh Nguyễn Đặng Hạnh, chị Ngọc Chung và các anh chị thành viên nòng côt của NHSG nâng tổng số tham dự trên 70 người.

Anh Trị và anh Kỳ đại diện BLL tặng hoa & chúc mừng sinh nhật anh chị em có ngày sinh trong các tháng 8 đó là:

Cô Võ Thị Hồng, các chị Trần Thị Thủy An, Lưu Ánh và anh Nguyễn Bá Trình.

Trưởng ban Trị đã cập nhật thông tin Nguyễn Hoàng gần xa :

· Tin buồn :
- Thân mẫu của anh Huỳnh Văn Hải, chồng Thu Sương nk 70-75, qua đời 3/9 tại SG, BLL đã phúng viếng, chia buồn.
- Thân mẫu của NH Trần Việt Hương, nk 69-75, qua đời 27/8 tại Đông Hà, Quảng Trị. BLL đã báo tin và chia buồn.
- Phu quân của Nh Võ Thị Huệ, nk 69-75, qua đời tại Châu Đức, BRVT ngày 27/8 . BLL đã báo tin, chia buồn.
- Tỳ kheo Lê Đình Hy, Bào huynh của NH Lê Đình Ân, LĐ Phước viên tịch tại Pháp, BLL đã báo tin chia buồn.
- Thầy Nguyễn Văn Tuấn qua đời tại Huế .BLL đã phúng viếng, chia buồn.
- NH Cao Thị Nhàn qua đời tại Huế. BLL đã báo tin và chia buồn.

· Tin ốm đau:
- Nhân mùa Vu Lan , BLL thăm mẹ NH Lê Thị Thương, Lê thị Lan, Lê Thị Ngọc Ánh, và Lê Ngọc Quang.
- Anh Võ Cẩm, Phó BLL, tháp tùng thầy Hồ Sỹ Châm và anh chị Đoàn Đức, Thanh Nhàn thăm mộ thầy Lê Mậu Tâm và vấn an phu nhân thầy tại Đà Hoai, Lâm Đồng.

· Tin vui :
- Tất cả thầy cô và CHS NH và bà con Quảng Trị ở Houston, Florida, Quảng Trị đều bình an qua các cơn bão lớn.
- Nhóm thiện nguyện NHSG đã có 2 lần đến phục vụ tại quán cơm thiện nguyện Nụ Cười quận I và quận Tân Phú và chuyển giao phần quà tặng của cô Nguyễn Huế.
- Nhóm thiện nguyện NHSG đã đến thăm và trao quà cho lớp học tình thương của Thầy Thích Chiếu Hùng và thầy giáo Nguyễn Hồng Thái là NH 64-71 tại Xuân Lộc, Đồng Nai.

· Thông tin tài chính ( Chi tiết sẽ đăng trên trang Blog )
- Quỹ Khuyến học: 25.311.000 đ + 400 USD
- Quỹ HQN : 25.466.000 đ
- Quỹ ĐH : 26.587.000 đ + 2000 USD

· Thư ngõ mời dự hội ngộ đồng hương và liên trường Quảng Trị tổ chức tại Vancouver, Canada vào 1-7-2018: Ban tổ chức buổi hội ngộ sẽ gởi thư mời đến các anh chị em nào muốn tham dự sự kiện này. Vui lòng báo cho chúng tôi biết để báo cho Ban TC ở Canada hỗ trợ trong việc làm thủ tục tham dự.


· Hương Quê Nhà Mậu Tuất 2018: Trong tuần tới Ban Biên tập sẽ gởi thư mời bà con NH đóng góp bài để chúng ta sẽ có một đặc san phong phú về nội dung, trang nhã về hình thức đáp ứng sự tin yêu của mọi người.

· Cuộc thi NH tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của chúa Tiên: Ban tổ chức sẽ sớm công bố nội dung và cách thức thi cho các khối lớp và nhóm bạn tham gia. Dự định sẽ mời NH Đồng Nai và BRVT cùng tham dự và nếu mọi việc suôn sẻ, cuộc thi sẽ bắt đầu vào lần sinh hoạt cafe cuối tháng 10/2017. Đề nghị mọi người chuẩn bị và đăng ký khi BTC gởi thông báo chính thức.

Tiếp theo TB Trị đã giới thiệu anh Lê Chí Dũng, người thầy thuốc đạt nhiều học vị cao và thành đat trong ngành Y chia sẻ cùng mọi người về bệnh Cơ Xương Khớp của người cao tuổi. Bác sỹ Dũng bắt đầu buổi chia sẻ bằng cách tự đàn và hát tặng mọi người bài Thu Quyến Rũ sau đó anh đã bắt đầu buổi nói chuyện rất tự nhiên nhưng lôi cuốn vì ai trong chúng ta- Người trẻ nhất cũng thuộc U 60 mà không gặp những vấn đề về cơ xương khớp. Anh có lối ví von rất dí dõm như so sánh tình trạng cơ xương khớp của mọi người như tiền bạc chùng ta gởi vào ngân hàng. Nếu bỏ vào nhiều tiền thì ngày càng sinh lãi cao để lấy từ lãi ra mà tiêu dùng, tương tự, anh chị nào hồi trẻ siêng năng rèn luyện thể lực, tạo cho mình một hệ xương cơ khớp chắc chắn thì về già khỏe mạnh, đi đứng thẳng lưng, ít bị đau xương nhức mõi.

Mọi người chăm chú lắng nghe chia sẻ từ những kiến thức của người thầy thuốc có nhiều công trình nghiên cứu và kinh nghiệm chữa trị bệnh nhân nhưng thời gian đã gần trưa chỉ còn kịp cho tiết muc Hát hội trăng rằm vì các diễn viên đã thay đổi trang phục biểu diễn từ lâu.

Các anh chị có câu hỏi về bệnh tình hoặc vấn đề liên quan đến cơ xương khớp vui lòng gởi câu hỏi về cho bs Dũng sau nhé.

Văn nghệ : Hát Hội Trăng Rằm

Ban LL đã ưu ái "đầu tư" phông màn đẹp, đèn lồng ông sao, cá chép... cho chuơng trình văn nghệ hội trăng rằm, các thành viên trong ban văn nghệ tích cực thu xếp thời gian quý báu để tập luyện, tiết mục hát hội trăng rằm với những giọng ca mượt mà, các diễn viên nhập vai chú cuội, chị Hằng nhuần nhuyễn, các em bé lí lắc tung tăng xách lồng đèn đủ loại, đoàn thiêú nữ với mái tóc sắc màu mang mâm cỗ đã gợi trong mọi người ký ức ngọt ngào của tuổi thơ vàng ngọc.

Tiếp theo các ca sỹ NH Nhật Thanh, Hoàng Hường, Trường Hải, Thành Nhân đã trình bày những ca khúc hay tặng mọi người.

Chương trình kết thúc vào gần 12 giờ trưa. Mọi người ra về trong niềm vui gặp nhau trong sáng chủ nhật . BLL xin cám ơn các anh chị :Trần Thị Thủy An, Nguyễn Bá Trình, Lưu Ánh đã tài trợ buổi phá cỗ trung thu bằng các món bánh, trái cây và nước trà ngon. cám ơn anh Lê Chí Dũng đã chia sẻ những kiến thức cần thiết giúp mọi người bảo vệ sức khỏe, anh Bùi Phước Vĩnh đã design các phông sân khấu đẹp, nhóm bồ chao và ban nhạc phục vụ hết mình,ban văn nghệ với tiết mục vô cùng dễ thương, và tất cả mọi người đã đến góp phần làm nên buổi cafe họp mặt tháng 9 đáng nhớ này.

Người tường thuật: Nguyễn Văn Trị

Hình ảnh: Nguyễn Công Thụ
(Mời click vào ảnh dưới để xem video clip)Câu chuyện y học: chuyên đề cơ, xương, khớp

Mời click vào ảnh để xem lại clip buổi nói chuyện của BS Lê Chí Dũng về chuyên đề cơ xương, khớp vào ngày 24-9-2017 tại cà phê Thủy Trúc, trong khuôn khổ buổi sinh hoạt cuối tháng 9 của NHSG.


Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Theo dấu trường xưa

  • Đào Văn Nhẫn

Sau biến cố lịch sử 1975, vào những năm đầu, người dân còn bỡ ngỡ (đặc biệt dân miền Nam) trước tình hình chính trị và xã hội mới. Song qua một thời gian, người dân đã dần dà quen với nếp sống mới, nhất là mấy năm gần đây, đời sống có phần thoải mái hơn về tinh thần lẫn vật chất nên con người lại có thêm thời gian dành cho cuộc sống tinh thần hơn. Những người lớn tuổi lo đi bốc mộ quy tụ bà con về một chỗ, xây dựng đền thờ họ để con cháu có nơi tụ hội hầu nhớ đến cội nguồn, những người cùng họ lập gia phả để tìm lại họ hàng lâu nay thất lạc... ngành giáo dục chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó: các trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, thầy trò thì viết đặc san gợi lại những kỷ niệm khi còn sinh hoạt chung dưới một mái trường hoặc lập ra những hội ái hữu, ban liên lạc cựu học sinh, giáo viên vừa để ôn lại những kỷ niệm học đường, vừa là dịp để tìm lại nhau sau mấy năm xa cách, đặc biệt đó là cơ hội để biết thông tin lẫn nhau hầu chia sẻ niềm vui và nỗi buồn...

  • Trường Trung học Phổ thông Thị Xã Quảng Trị và trường Triệu Phong
Sau 1975, trường “Đệ Nhị số 2” Hải Lăng có tên này vì muốn nhấn mạnh đến cấp học (đệ nhị cấp) và số 2 bởi lẽ lúc đó đã có một trường “Đệ Nhị số 1” tại Đông Hà. Lúc này thị xã Quảng Trị là một bãi toàn gạch đá đổ nát nên chưa có trường học. Năm 1975, tại địa điểm trường trung học Đệ Nhất cấp Triệu Phong cũ, các thầy miền Bắc về dựng lên một trường gọi là trường Cấp 3 Triệu Phong (lúc này trường chỉ có 2 lớp). Trường này chỉ hoạt động được một năm thì chuyển lên thị xã Quảng Trị nhưng không đóng trên mảnh đất trường Nguyễn Hoàng cũ mà đóng tại một khu đất bên kia đường. Đến năm học 1980-81 thì chuyển về địa điểm của trường Nguyễn Hoàng cũ. Dường như lúc này gọi là trường Cấp 3 Triệu Hải 1 và trường ở bãi cát Hải Lăng gọi là trường Cấp 3 Triệu Hải 2. (do nhập huyện Triệu Phong và Hải Lăng thành Triệu Hải). Do UBND huyện Triệu Hải đóng tại thị xã Quảng Trị hiện nay nên về sau tách huyện thì mỗi huyện có trường cấp 3 riêng còn ngôi trường ở Thị xã Quảng Trị được đặt tên là trường Cấp 3 Thị Xã Quảng Trị (tiền thân của trường Trung học phổ thông Thị Xã Quảng Trị hiện nay). Ở Hải Lăng thì gọi là THPT Hải Lăng, ở huyện Triệu Phong thì gọi là THPT Triệu Phong đóng ở Bồ Bản, cách thị xã Quảng Trị 10km.

  • Trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Tôi ra trường ĐHSP năm 1970 và được bổ nhiệm về trường Trung học Nguyễn Hoàng giảng dạy. Lúc này trường Nguyễn Hoàng đã có gần 20 năm tồn tại trên mảnh đất Quảng Trị (1952-1970). Cuối tháng 3 năm 1972, tôi phải rời Quảng Trị một cách đột ngột sau giờ dạy để vào Huế, bỏ lại tất cả vật dụng cá nhân tại căn phòng trọ, thuê chung với thầy LVM tại đường Hồ Đắc Hanh. Sau thời gian này, người dân Quảng Trị, học sinh và giáo viên chạy vào Đà Nẵng tập trung tại hai nơi Hòa Khánh và Non Nước để tiếp tục sinh sống, học tập và giảng dạy.

Năm học 1973-74 trường Nguyễn Hoàng dời về địa điểm mới ở một khu thị tứ mới hình thành thuộc địa phận Hải Lăng, cách thị xã Quảng Trị đúng 10km về phía nam. Trường được xây trong một thời gian kỷ lục cùng một số cơ quan khác của tỉnh Quảng Trị mới hồi hương.

Đây là một khu vực tập trung trên một đồi cát trắng xưa nay bỏ hoang vì khí hậu khắc nghiệt: không có một bóng cây to để có bóng mát, không có sông hồ để lấy nước, chỉ toàn cát và gió! "...mùa hè thì nắng bóc từng lớp rêu mà mùa đông còn để lại, nó cong quắt như những vỏ đậu phơi nắng lâu ngày. Nắng gió lào làm cỏ cháy, giếng cạn sạch nước, canh vừa bưng xuống bếp, chưa kịp múc ra tô thì gió trời đã nêm cát vào rau.Mùa mưa rét lạnh giá đến tê người, hứng nước mưa thì cũng được những thau nước tím ngắt, thò tay vào lạnh buốt tới xương" (trích kinh nghiệm thầy Nguyễn Trí Quang, dạy môn Văn tại trường Hải Lăng).

Trường Nguyễn Hoàng mới là một dãy nhà chính có hai tầng (trệt và lầu 1) cùng 3-4 dãy nhà tôn vừa dùng làm phòng học, vừa là nơi ở tập thể của giáo viên: tất cả xây mặt ra con đường nối quốc lộ với Diên Sanh. Phía bên phải là tòa thị chính Quảng Trị cùng một số cơ quan liên hệ như bệnh viện, ngân hàng, ... Xa xa phía dưới đồi cát là các dãy nhà cư xá dành cho cán bộ nhân viên trong tỉnh ở cùng gia đình. Lúc này thầy Hoàng Văn Liệu từ trường Nguyễn Hoàng Đà Nẵng ra theo cùng dân và học sinh Quảng Trị để tiếp tục làm hiệu trưởng, thầy Cái Ngọc làm Giám học và thầy Hồ Ứng Luyện phụ tá Giám học. Tất cả hồ sơ của trường cũng được giữ gìn cẩn thận cùng mang theo. Lúc này những giáo viên ở xa được bố trí ở tập thể tại trường, nếu có gia đình thì được một căn phòng bên cư xá.

  • Trường THPT Hải Lăng
Qua năm 1975 thầy Cái Ngọc thay thầy Hoàng văn Liệu làm hiệu trưởng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn (2 tháng) trước khi trường Nguyễn Hoàng lại “tan đàn rã nghé” lần thứ hai vào cuối tháng 3 năm 1975 (cũng tháng 3 nghiệt ngã !). Trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị xưa, sau 3 năm (1972-1975) long đong, dời chuyển chính thức mất tên kể từ ngày 19/3/1975, ngày trường THPT Hải Lăng ra đời trên cơ sở tiếp quản cơ sở vật chất của trường Nguyễn Hoàng cũ đang “tản cư” trên đất Hải Lăng.

Thầy Cái Ngọc, lúc đó là hiệu trưởng, đích thân bàn giao toàn bộ hồ sơ sổ sách, tài sản của trường Nguyễn Hoàng cho ban tiếp quản của chính quyền cách mạng mà đại diện là anh Nguyễn Vĩnh Sum, một cán bộ của ty Giáo Dục Cách Mạng. Bắt đầu từ lúc này, lịch sử trường Nguyễn Hoàng đã sang trang.

Tuy Sai gon lúc này chưa giải phóng song tất cả giáo viên cũ của trường Nguyễn Hoàng đều được lịnh tập trung học chính trị và chuẩn bị cho ngày trường hoạt động trở lại trước khi kết thúc năm học 1974-75 đúng 11 ngày sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Tháng 9 năm 1975 khai giảng năm học mới, năm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng với tên gọi là trường Cấp 3 Hải Lăng, thành phần giảng dạy là các giáo viên chi viện, số đông còn lại là các giáo viên cũ của trường Nguyễn Hoàng, trong đó có tôi.

Do yêu cầu và nhiệm vụ chính trị, trường liên tục đổi tên:

1974-75: Trường Trung học Đệ Nhị số 2 Triệu Hải.
1975-76: Trường Phổ thông cấp 3 Hải Lăng.
1976-90: Trường Phổ thông số 2 Triệu Hải.
1990-96: Trường Phổ thông cấp 2-3 Hải Lăng.
1996-đến nay: Trường THPT Hải Lăng.

Đi tìm một ngày thành lập thích hợp:
Qua sự kiện lịch sử năm 1975, rất nhiều trường muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập cũng gặp không ít lúng túng khi phải quyết định chọn đúng năm thành lập cho có ý nghĩa và hợp lý. Rất nhiều trường chọn ngày thành lập lấy sự kiện lịch sử 1975 làm mốc, một số trường khác lại chọn đúng ngày thành lập nhiều năm trước cột mốc này.

Xin liệt kê một số ví dụ cụ thể điển hình mà tôi được biết:
- Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị: kỷ niệm 65 năm thành lập trường vào năm 2017.
- Trường THPT Quốc Học Huế: kỷ niệm 120 năm thành lập trường vào năm 2016.
- Trường THPT Hai Bà Trưng Huế: kỷ niệm 100 năm thành lập trường vào năm 2017.
-Trường PTTH Nguyễn Huệ, Huế: kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào năm 2014.
-Trường PTTH Hải Lăng, Quảng Trị nên kỷ niệm 45 năm thành lập vào năm 2018.

(Năm thành lập trường THPT Hải Lăng không nên tính từ cột mốc 1975 như lâu nay mà phải tính từ 1973, năm trường PTTH Nguyễn Hoàng bắt đầu hoạt động lại tại Hải Lăng và kể từ năm 1975 trường Hải Lăng chỉ tiếp nối hoạt động đã có của trường Nguyễn Hoàng, là hậu thân của trường Nguyễn Hoàng, đồng thời cũng thỏa mãn 4 yêu cầu tôi đề ra dưới đây mà ít trường có được).

Vậy với các trường trên, người ta đã dựa trên cơ sở nào để kỷ niệm ngày thành lập trường? Chung chung người ta chỉ nghĩ đến năm ra đời của trường và cộng những số năm tính đến hiện nay là 2017 không kể đến năm cột mốc 1975!

Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, muốn tính năm thành lập trường một cách hợp lý nên chăng phải theo các tiêu chí sau (không nên chỉ căn cứ ngày "sinh" của nó mà phải tính tổng cộng "thời gian sống" tức "bề dày" hoạt động liên tục của nó):

1/ Cơ sở (trường) không thay đổi địa điểm (tên trường có thể thay đổi).
2/ Chức năng không thay đổi (vẫn là nơi dạy học sinh trung học).
3/Có tính kế thừa (cơ sở vật chất, hồ sơ, sổ sách, giáo viên và học sinh của trường cũ)
4/ Hoạt động liên tục từ ngày thành lập đến bây giờ.

Xét theo 4 tiêu chí trên, tôi thấy chỉ có mấy trường này đáp ứng đủ: THPT Quốc Học (dù sau 1975 không thay tên nhưng trước đó cũng đã từng mang tên là trường Khải Định rồi sau là trường Ngô Đình Diệm), trường Hai Bà Trưng (trước 1975 là Đồng Khánh), trường Nguyễn Huệ (trước 1975 là Nữ Thành Nội) và trường Hải Lăng (trước 1975 là Nguyễn Hoàng).

Riêng trường THPT Nguyễn Hoàng thì không phù hợp với tiêu chí 1, vì đã thay đổi đến 3 địa điểm (Quảng Trị, Đà Nẵng và cuối cùng là Hải Lăng). Tuy nhiên đây là vì những biến động thời cuộc mà trường phải tạm rời địa điểm cũ như trường Quốc Học đã từng phải mượn trường khác để học khi quân Pháp chiếm đóng trường (1946-1954), do đó trường phải tản cư sang trường Việt Anh và Đồng Khánh. Chỉ khác là sau đó trường Quốc Học quay về chỗ trường cũ trong khi trường Nguyễn Hoàng lại không còn chỗ và trường cũ để quay về!

Tóm lại, dù cho có thay đổi tên gọi của trường, dù có phải ... bôn ba khắp đó đây vì thời cuộc, bản thân trường THPT Hải Lăng hiện nay là hậu thân của trường Nguyễn Hoàng Quảng trị, vẫn mang nặng dấu ấn lịch sử của trường này vì nó là sự tiếp nối kế thừa khi hồ sơ sổ sách vẫn được lưu giữ và bàn giao chính thức vào năm 1975, đặc biệt là nhân sự (giáo viên, nhân viên, học sinh) cơ bản không thay đổi.

Trong suy nghĩ trên, tôi nhận thấy chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng trường THPT Hải Lăng hoặc trường TH Nguyễn Hoàng cũ bởi lẽ “tuy một mà hai, tuy hai mà một!

Bài viết này có tham khảo các tài liệu của một số đồng nghiệp và dựa vào trải nghiệm bản thân. Tuy nhiên, có thể còn chưa đầy đủ và xác đáng, kính mong người đọc cho thêm ý kiến. Thành thật cám ơn.

Cuối tháng 8/2017.

Đào Văn Nhẫn
Cựu giáo viên Nguyễn Hoàng và Hải Lăng.

Dãy nhà chính của trường Nguyễn Hoàng khi mới hồi cư tại Hải Lăng. Ảnh: ĐVN chụp ngày 21/7/1975.

Các cơ quan của Tỉnh Quảng Trị mới, đằng sau là cư xá. Ảnh: ĐVN chụp ngày 21/7/1975.

Cơ sở chính và các nhà tôn của trường NH. Ảnh: ĐVN chụp ngày 21/7/1975.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Ngồi thiền có tác dụng gì?


Con người khoẻ hay yếu có quan hệ chặt chẽ với hoạt động tinh thần. Tinh thần bị kích thích đột ngột hay lâu dài quá độ đều có thể làm rối loạn hoạt động nội tạng. Tránh những kích thích tinh thần quá độ làm tổn thương tâm khí chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp hiệu quả, đó là ngồi thiền.


Ngồi thiền là một trạng thái sinh lý giữa ngủ và thức. Đây là trạng thái ức chế đồng đều các tế bào thần kinh cả cảm giác và vận động tập trung bắt đầu từ vỏ não.

Thiền có 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Kéo dài 5-10 phút là giai đoạn chuyển từ hoạt động sang trạng thái yên tĩnh, tập trung tư tưởng để nhập thiền.

Giai đoạn 2: Kéo dài 20-40 phút và có thể kéo dài hơn nữa tuỳ thuộc vào khả năng cơ thể và cách tập luyện. Đây là giai đoạn nhập thiền và người tập hoàn toàn yên tĩnh, loại bỏ tất cả suy nghĩ, tập trung điều khiển hố hấp chậm dần. Khi các tế bào thần kinh bị ức chế sẽ tạo ra cảm giác thư thái và thư giãn cho cơ thể.

Giai đoạn 3: Dần dần trở về trạng thái bình thường, kéo dài 5-10 phút.

Có hai kiểu ngồi thiền:
Ngồi hoa sen: lòng bàn chân phải ngửa lên đùi trái và ngược lại; và ngồi nửa hoa sen lòng bàn chân phải ngửa lên bắp chân trái.


Ngồi tư thế ngay ngắn, cân đối toàn thân thả lỏng tự nhiên. Tập thiền có thể coi là phương pháp thể dục dưỡng sinh có tác dụng nâng cao sức khoẻ và bảo dưỡng tinh thần.

Thử nhìn xuống một hồ nước. Khi mặt hồ yên tĩnh, trong xanh ta dễ dàng nhìn rõ được mọi vật dưới đáy. Trái lại, khi làn nước gợn sóng, hình ảnh sẽ bị phản chiếu lệch lạc. Bộ não con người cũng giống như vậy. Khi tinh thần yên tĩnh, tập trung, tâm trí sẽ sáng suốt. Trái lại, khi có tạp niệm xen vào hoặc lúc lo âu căng thẳng, sự phán đoán sẽ kém chính xác. Sự căng thẳng sẽ làm mệt bộ não, cơ thể tiêu phí nhiều năng lượng mà việc giải quyết công việc lại kém hiệu quả. Một sinh viên thiếu tập trung sẽ khó tiếp thu bài giảng. Một công nhân đứng máy lơ đểnh sẽ dễ mắc tai nạn lao động. Một nhà nghiên cứu mà tinh thần không ổn định sẽ khó có thể hoàn thành công trình của mình. Ngoài ra, trong điều kiện phát triễn của nền văn minh công nghiệp với tính cạnh tranh cao, con người luôn phải đối mặt với nhiều loại áp lực thì việc phải gánh chịu stress làm giảm sức đề kháng và dễ dẫn đến nhiều bệnh tật là điều đáng lo ngại. Từ những thực tế nầy nhiều người đã tìm đến với thiền.THIỀN LÀ GÌ?

Nói một cách đơn giản, thiền là những phương pháp giúp hình thành thói quen tập trung tư tưởng để làm đúng công việc mà chúng ta muốn làm và đang làm. Đặc biệt thiền giúp điều chỉnh lại tình trạng mất cân bằng giữa hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh do quá trình sinh hoạt và làm việc căng thẳng gây ra.

Có nhiều phương pháp thiền khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là giúp người luyện tập có thể tập trung chú ý vào một điểm ở trong hoặc ngoài cơ thể, vào một đề tài, một hình ảnh hoặc một câu "chú" nhất định nhằm đưa cơ thể tiến dần vào tình trạng nhập tĩnh khi tâm không còn bất cứ ý niệm nào.

CÁC BƯỚC THÔNG THƯỜNG CỦA MỘT LẦN NGỒI THIỀN

1. Chuẩn bị: Trước khi ngồi thiền, cần hoàn tất các công việc thường nhật trong ngày để tư tưởng khỏi vướng bận; Tắm rửa sạch sẽ, nới lỏng quần áo; Chọn một nơi yên tĩnh, thoáng mát, không có ruồi muỗi.

2. Tư thế: Có thể chọn tư thế ngồi xếp bằng thông thường, ngồi bán già hoặc ngồi kiết già. Lưng thẳng, cằm hơi đưa vào để cột sống được thẳng. Đầu lưỡi chạm nhẹ nướu răng trên. Hai bàn tay buông lỏng đặt trên hai đùi hoặc đan chéo nhau để trước bụng, miễn sao hai tay cảm thấy thoải mái, dễ giãn mềm cơ bắp là được.

Tư thế kiết già (thế hoa sen), đặc biệt thích hợp cho việc ngồi thiền: Ngồi xếp bằng tự nhiên, dùng hai bàn tay nắm bàn chân phải từ từ gấp chân lại và đặt bàn chân lên đùi trái, gót chân ép sát bụng, lòng bàn chân ngửa lên trời. Kế tiếp dùng hai bàn tay nắm bàn chân trái gấp lại, đặt bàn chân trái lên đùi phải, kéo nhẹ gót chân vào sát bụng, bàn chân ngửa lên trời.

Các đạo sư Yoga cho rằng vị thế khóa nhau của hai chân trong tư thế kiết già sẽ tạo sức ép lên hai luân xa ở dưới cùng của cơ thể, khiến dòng năng lượng có khuynh hướng đi lên để nuôi dưỡng các trung tâm lực dọc theo cột sống và kiểm soát toàn bộ hệ thần kinh. Những thí nghiệm khoa học về Yoga cho thấy chỉ cần ngồi tư thế hoa sen, dù ta không cố gắng tập trung tư tưởng, vẫn có một sự thay đổi ở sóng não từ nhịp Beta khoảng 20 chu kỳ mỗi giây xuống nhịp Alpha khoảng 8 chu kỳ mỗi giây. Nhịp Alpha là tình trạng sóng não của một người đang trầm tĩnh và minh mẫn. Điều nầy có nghĩa là tự thân tư thế kiết già đã có công năng làm êm dịu thần kinh chưa kể đến những cố gắng khác của việc ngồi thiền.Kết quả trên cũng phù hợp với những lý luận của y học cổ truyền khi biết rằng ở thế kiết già, xương mác ở cẳng chân trái đã tạo một sức ép khá mạnh lên đúng vị trí huyệt Tam âm giao ở chân phải (huyệt Tam âm giao ở chỗ lõm bờ sau xương chày, trên mắt cá chân trong khoảng 6cm). Như vậy, trong suốt thời gian ngồi kiết già, huyệt Tam âm giao sẽ được kích thích liên tục. Tam âm giao là huyệt giao hội của 3 đường kinh âm: Tỳ, Can và Thận nên tác động kích thích này sẽ có tác dụng "thông khí trệ", "sơ tiết vùng hạ tiêu" và điều chỉnh những rối loạn nếu có ở những kinh và tạng có liên quan, đặc biệt là tác dụng "Dưỡng âm kiện Tỳ" và "Sơ Can ích Thận" mà các thầy thuốc châm cứu đều biết khi tác động vào huyệt này. Những người có dấu hiệu căng thẳng thần kinh, những bệnh nhân "Âm hư hỏa vượng" hay gặp các cơn bốc hỏa về chiều và những phụ nữ đang ở tuổi mãn kinh sẽ dễ dàng cảm nhận được hiệu quả khi ngồi vào thế kiết già.

3. Giảm các kích thích giác quan: Một trong những yếu tố quan trọng để dễ nhập tĩnh là không bị các kích thích bên ngoài quấy nhiễu. Người xưa gọi là "bế ngũ quan".

Trên thực tế, những quan sát qua điện não đồ cho thấy chỉ cần nhắm mắt để loại bỏ thị giác là đã giảm được 50% các kích thích từ bên ngoài. Do đó, nên nhắm mắt lúc ngồi thiền. Khi nhắm mắt chỉ cần khép hờ để bảo đảm không có sự căng cơ ở vùng mặt.

4. Giãn mềm cơ bắp: Ngày nay, khoa học đã biết rất rõ tác động qua lại giữa 2 yếu tố thần kinh và cơ. Khi thần kinh căng thẳng, trương lực cơ bắp cũng gia tăng. Ngược lại, nếu điều hòa trương lực cơ bắp ở mức thư giãn thì thần kinh cũng sẽ được ổn định. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi quan sát một người đang giận dữ. Khi tức giận, gân cổ nổi lên, cơ bắp căng cứng, bàn tay nắm chặt...; đó là lúc thần kinh quá căng thẳng. Ngược lại, hãy nhìn một người đang ngồi ngủ gật trên xe. Lúc người này thiếp đi là lúc thần kinh ở mức thư giãn, tâm không còn ghi nhận ý niệm gì cụ thể và cơ bắp cũng giãn mềm nên đầu dễ dàng ngoẹo sang một bên. Vì vậy, trong quá trình hành thiền, việc chủ động giãn mềm cơ bắp sẽ thúc đẩy nhanh quá trình thư giãn, nhập tĩnh.

Trên thực tế, chỉ cần quan tâm giãn mềm cơ mặt và cơ bàn tay là đủ. Điều này căn cứ vào hai quy luật: Thứ nhất, mặt và hai bàn tay là những vùng phản chiếu có các điểm tương ứng với toàn bộ cơ thể, do đó nếu thư giãn được vùng mặt hay hai bàn tay sẽ thư giãn được toàn thân. Thứ hai, theo học thuyết Paplop, khi tập trung gây ức chế thần kinh một vùng hoặc một điểm ở vỏ não (qua hiệu ứng thư giãn) thì sự ức chế này sẽ lan tỏa gây ức chế toàn bộ vỏ não.

5. Tập trung tâm ý: Đây là giai đoạn chính của buổi hành thiền. Như đã nói ở phần trên, thiền chính là sự tập trung tư tưởng vào một điểm hoặc một đề mục duy nhất để dần dần đạt đến tình trạng trống rỗng, không còn vướng mắc vào bất cứ một ý niệm nào. Để thư giãn thần kinh hoặc để chữa bệnh, chỉ cần duy trì tình trạng tập trung vào điểm hoặc vào đề mục tập trung trong một thời gian nhất định là đủ. Điều quan trọng là nên tập đều đặn hàng ngày, mỗi ngày một hoặc hai lần. Lúc đầu, ngồi khoảng 15 phút mỗi lần, dần dần tăng lên. Sau một thời gian, khi não bộ đã ghi nhận thói quen thiền thì việc ngồi vào tư thế, nhắm mắt, việc đầu lưỡi chạm nhẹ nướu răng trên hoặc ám thị giãn mềm cơ bắp sẽ hình thành nên những phản xạ có điều kiện để đưa người tập vào trạng thái thiền định.

Về điểm để tập trung tư tưởng, một vị trí ở vùng bụng dưới mà nhiều trường phái thường chọn làm điểm tập trung khi ngồi thiền là huyệt Đan điền, cách dưới rốn khoảng 3cm. Nên tập trung vào điểm này vì nhiều lẽ.

Theo y học cổ truyền, "thần đâu khí đó". Do đó, khi tập trung vào một điểm ở vùng dưới cơ thể thì khí và huyết sẽ lưu chuyển về phía dưới, làm nhẹ áp lực ở vùng đầu, dễ dẫn đến nhập tĩnh.

Đan điền còn gọi là Khí hải hay Khí huyệt, ngụ ý là nơi "luyện thuốc", là "bể chứa khí". Đan điền là một huyệt quan trọng trong việc luyện dưỡng sinh của các đạo sĩ, các nhà khí công. Có nhiều trường phái khác nhau và việc tu luyện rất phức tạp. Tuy nhiên, các công phu của đạo gia nói chung và việc phát sinh nội khí để chửa bệnh nói riêng đều dựa vào bí quyết "hồi quang nội thị" hoặc "ngưng thần nhập khí huyệt". Tâm không duyên ra ngoài, hướng đôi mắt vào trong gọi là hồi quang, tập trung thần vào bên trong cơ thể gọi là nội thị. Ngưng thần nhập khí huyệt chính là tập trung tâm ý tại Đan điền để phát sinh nội khí. Lâu dần chân khí được sung mãn sẽ khai thông các kinh lạc bế tắt hoặc bồi bổ cho ngủ tạng để tăng cường sức khoẻ.Một số người tâm dễ xao động có thể cần một phương pháp kiểm soát tâm chặt chẽ hơn. Trường hợp này, nên kết hợp quan sát hơi thở với việc tập trung tại Đan điền bằng cách quan sát sự phồng lên và xẹp xuống tại bụng dưới. Lúc hít vào bụng dưới hơi phồng lên, lúc thở ra bụng dưới hơi xẹp xuống. Chỉ cần thở bình thường. Không cần quan tâm đến thở sâu hay thở cạn, đều hay không đều. Điều quan trọng ở đây là tập trung quan sát để biết rõ ta đang hít vào hay đang thở ra thông qua chuyển động phồng lên hay xẹp xuống ở bụng dưới. Sở dĩ chọn quan sát hơi thở ở bụng dưới mà không phải ở đầu mũi hoặc ở ngực là nhằm tạo quán tính thở sâu kết hợp với việc phát sinh nội khí ở Đan điền như đã dẫn ở phần trên. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc tâm bị phân tán, các tạp niệm xen vào. Điều này là bình thường. Chỉ cần khi nhớ ra hãy tập trung trở lại Đan điền hoặc tiếp tục quan sát hơi thở vào ra là đủ. Lâu dần, những tạp niệm sẽ bớt đi, thời gian tập trung sẽ dài hơn, hơi thở sẽ đều, chậm và nhẹ hơn, cho đến lúc không còn ý niệm và quên luôn cả hơi thở. Nếu thường xuyên đạt đến tình trạng này, có nghĩa người tập đã tiến được một bước rất dài. Không chỉ là không bệnh tật mà còn là sự tự tin, cảm thông và hoà hợp để dần dần đạt đến điều mà người xưa gọi là thiên nhân hợp nhất.

6. Xả thiền: Sau khi ngồi thiền, trước khi đứng dậy cần làm một số động tác để cơ thể hết tê mỏi và khí huyết lưu thông bình thường. Từ từ buông thõng hai chân, xoay người qua lại nhiều lần, xoay ở vùng hông và vùng cổ. Dùng hai tay vuốt nhẹ hai bên sóng mũi từ đầu mũi xuống chót cằm, vuốt ấm vành tai. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm rồi áp vào mắt. Dùng hai bàn tay xoa bóp dọc theo hai chân, từ đùi dài xuống bàn chân. Xoa ấm hai lòng bàn chân.

Việc xả thiền tùy thuộc vào mỗi buổi thiền. Nếu chỉ thiền khoảng 15 phút hoặc khi có công việc cần đứng lên gấp thì chỉ cần co duỗi hai chân và xoay người, hoặc lắc cổ qua lại nhiều lần là đủ.NGỒI THIỀN CÓ GÂY NGUY HIỂM GÌ KHÔNG?

Một vấn đề cuối cùng mà những người mới tập thiền thường thắc mắc là liệu ngồi thiền có gây nguy hiểm gì không? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào phương pháp và động cơ của việc ngồi thiền. Một số phương pháp thiền có phối hợp với vận khí hoặc có sự hỗ trợ khai mở một số trung tâm lực trong cơ thể nhằm thúc đẩy nhanh quá trình sinh khí và gia tăng nội lực. Các phương pháp này có thể gây những nguy hiểm đi kèm nếu người tập thiếu những kiến thức về khí công, về y học truyền thống hoặc không có đạo sư hướng dẫn để vận dụng và kiểm soát kịp thời nguồn năng lực mới phát sinh. Trái lại, nếu ngồi thiền để đạt đến sự tĩnh lặng trong tâm trí, để thư giãn thần kinh và tăng cường sức khỏe, không vận khí, không bám víu vào bất cứ ảo giác, âm thanh hoặc hình ảnh nào thì không có gì nguy hiểm

Thuật ngữ "thiền" có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc "chan" có nghĩa là trầm tư, mặc định. Đó là một phương pháp cổ xưa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 6. Thiền học không phải là một tôn giáo mà là một môn triết học, một nghệ thuật sống. Nói một cách văn học, thiền có nghĩa là ổn định tâm thần, khiến cho tinh thần thanh thản, yên bình.TÁC DỤNG CỦA THIỀN ?

Tập thiền sẽ thu được những thành quả tinh thần, chúng ta sẽ gặp gỡ bản thân ta, hiểu rõ những điều sâu kín nhất trong con người ta. Sống cuộc sống của ta, tự nhiên, nhưng theo một cách khác, một ý nghĩa khác. Mục đích của thiền không phải là tìm hiểu thế giới mà là để hiểu, để biết chúng ta thật sự là ai, là cái gì, làm những gì trong khoảnh khắc hiện tại.

Tập thiền sẽ giúp đầu óc thảnh thơi, tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi để tái tạo nguồn năng lượng. Khi ta biết cách đạt tới trạng thái ổn định về tâm thần, ta có thể dễ dàng chế ngự stress, vượt qua khủng hoảng. Ổn định tinh thần cũng làm tăng cường hệ thống miễn dịch, chia sẻ đau đớn để cơ thể không phải một mình đương đầu với những nỗi đau thể xác.

Tập thiền sẽ tăng cường khả năng làm việc, sáng tạo. Khi tập thiền con người rơi vào trạng thái siêu vô thức nên trực tiếp diễn giải và giải phóng nguồn năng lượng. Như vậy, tập thiền cũng có nghĩa là vệ sinh thân thể, là một trạng thái sống.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THIỀN ?

Phương pháp thứ nhất: là dùng hơi thở theo dõi hơi thở, không nghĩ gì khác. Phương pháp theo dõi hơi thở ra vào được đức Phật Thích Ca khen ngợi và trực tiếp truyền đạt cho học trò. Trong tập V kinh Tương Ưng, có cả một chương dài, ghi lời Phật nói về pháp môn đặc sắc này (kinh Tương Ưng Bộ, chương 10, từ trang 463-98, bản dịch: Thích Minh Châu). Hơi thở là biểu hiện cụ thể nhất của sự sống, khi thở mà theo dõi hơi thở ra vào với tâm an tịnh, thì tác dụng đối với thân và tâm thật không thể lường. Một điều căn dặn của các thiền sư từng tu tập lâu năm về pháp môn này, là khi tập hãy giữ cho cả thân và tâm thật sự thoải mái, không căng thẳng. Các tạp niệm có thể móng lên, hãy cứ để cho chúng qua đi, vì chúng có khác gì mây bay, bay đến rồi lại bay đi, bầu trời tức là cái chân thật của chúng ta. Không phải vì vài bóng mây thoảng mà mất đi cái lớn lao, cái trong sáng vốn có của nó. Thậm chí, các thiền sư Tây Tạng còn khuyên, khi theo dõi hơi thở ra vào cũng không cần tập trung tư tưởng quá mức, hãy tập trung khoảng 25%, còn thì 75% tâm hãy để cho thư giãn, thoải mái, tâm mình như treo giữa hư không, không vướng vào đâu hết. Đúng theo câu kinh Kim Cang: "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", nghĩa là cái tâm không trụ vào đâu hết, không vướng vào đâu hết.

Phương pháp thứ hai: là cột niệm vào một vật nhất định, tuỳ mình lựa chọn, có người thì chọn ảnh Phật hay là ảnh Bồ-tát, thí dụ ảnh Bồ-tát Quan Âm. Có người chọn đầu lỗ mũi hay là một điểm thường gọi là đan điền dưới lỗ rốn.

Phương pháp thứ ba: là niệm chú Mantra, một phương pháp mà các thiền sư Tây Tạng hay dùng, họ tin rằng có những câu chú được các đức Phật hay các vị Bồ-tát truyền lại, có một sức mạnh tâm linh đặc biệt truyền lại, có một sức mạnh tâm linh đặc biệt có thể giúp cho người niệm chú dễ định tâm. Một câu chú, theo truyền thuyết là do chính Bồ-tát Quán Thế Âm tặng cho dân Tây Tạng: "AUM MA NI BÁT NÊ HỒNG" nghĩa đen của câu chú là:"AUM: Ngọc Ma-ni trong hoa sen". Theo tôi, giá trị và tác dụng của câu chú, không chỉ là do ở Bồ-tát Quán Thế Âm mà còn là do đức tin của người niệm chú, tâm trạng của chúng ta khi niệm chú.

Nhớ lại, ngày xưa, chúa Nguyễn Khắc Chu, một chúa Nguyễn rất mộ đạo Phật, thấy thiền sư Thạch Liêm trì chú mà trời đang mưa tầm tã bỗng nhiên tạnh ráo, bèn nằn nì Sư truyền cho câu chú đó, nhưng Sư trả lời: điều quan trọng không phải ở bài chú đó, mà là người trì chú có thanh tịnh, có đức độ thì trì chú mới linh nghiệm. Trên đây là câu chuyện của chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) và Sư Thạch Liêm. Còn hiện nay, thì chúng ta nên tự bảo vệ chúng ta không phải bằng những câu chú mà bằng một nếp sống thiện lành, bằng cách giữ cho cả ba nghiệp thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, trong sạch. Muốn sống được an toàn trong một xã hội nhiễu nhương, thì cách bảo vệ tốt nhất là sống nếp sông thiện lành, đó là lời khuyên của đức Phật trong kinh Pháp Cú, trong một xã hội đầy tội ác, thì người sống thiện cũng như bàn tay không thương tích nhúng vào bát thuốc độc không có can hệ gì.CÁCH LUYỆN TÂ[J THIỀN ?

Để làm quen với thiền tại nhà, chúng ta cần tìm hiểu kỹ ba giai đoạn cơ bản sau đây của thiền:

Trước khi thiền. Đây là giai đoạn chuẩn bị, những điều bạn cần làm trong giai đoạn này là vệ sinh thân thể sạch sẽ, chọn mặc loại trang phục thoáng rộng để thật sự cảm thấy thoải mái và tìm một nơi thật yên tĩnh để chuẩn bị ngồi thiền. Tốt nhất là chọn không gian thiền là một gian phòng thông thoáng với ánh sáng không quá tối, cũng không quá sáng.

Trong khi thiền. Trước khi chính thức ngồi thiền, để giúp tâm trí thật sự thoải mái, nên nghe một bản nhạc nhẹ không lời khi đang tiến hành chuẩn bị ở giai đoạn một. Việc ngồi thiền lâu cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, do đó nên chọn cách ngồi trên một miếng đệm mỏng (có thể ngồi tựa lưng vào tường nếu chưa thật sự thành thục), lưng thẳng, mặt hướng về trước nhưng hơi cúi, lưỡi chạm nhẹ vào các gốc chân răng cửa ở hàm trên, mắt nhắm hờ hoặc nhìn xuống điểm cách vị trí ngồi khoảng một mét, hai tay buông lỏng trên đùi hoặc đan chéo nhau để trước bụng, toàn thân thư giãn tối đa. Điểm quan trọng nhất của việc ngồi thiền là phải tuyệt đối giữ tâm trí thật lắng dịu, không suy nghĩ đến bất cứ việc gì. Thời gian ngồi thiền lâu hay mau phụ thuộc vào khả năng cũng như mức độ thành thục của từng người. Bạn không cần phải cố gắng hay nóng vội, hãy để việc ngồi thiền được diễn ra một cách tự nhiên nhất. Không ít người phải mất hàng tháng trời mới có thể làm quen được với thiền.

Sau khi thiền. Khi chấm dứt thiền, thay vì vội đứng dậy, nên thực hiện một vài động tác nhẹ nhàng. Đầu tiên là từ từ buông duỗi hai chân ra, sau đó xoay hông và cổ qua lại vài lần rồi massage nhẹ vùng mặt. Cuối cùng, dùng hai tay xoa bóp hai chân, kể cả lòng bàn chân, trước khi đứng dậy.

NHỮNG THẮC MẮC VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Không thể ngồi lâu. Nếu rơi vào trường hợp này, cách giải quyết tốt nhất là bạn nên điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật phù hợp, hoặc chọn phương pháp hành thiền (thiền đi bộ) thay cho tọa thiền (thiền ngồi), với những bước nhỏ và chậm rãi (mỗi bước tương ứng với một hơi thở ra hoặc vào), mắt hơi nhìn xuống. Sau khi đã thành thục, bạn có thể chuyển sang thiền ngồi hoặc kết hợp hành thiền và tọa thiền xen kẽ nhau.

Khó kiểm soát tâm trí. Đây là rắc rối phổ biến nhất với hầu hết những người mới tập thiền. Để khắc phục tình trạng này, bước đầu bạn có thể tập trung đếm hơi thở trong khi ngồi thiền, đếm từ một đến năm (hoặc mười tùy thích) rồi dừng, sau đó đếm lại. Thêm một lưu ý quan trọng khác là bạn nên chọn không gian thiền thật yêu tĩnh, tránh những tiếng động mạnh vì chúng rất dễ làm tâm trí xao lãng.

Chán nản vì hiệu quả mờ nhạt. Lợi ích của thiền không biểu hiện một cách tức thì và rõ ràng, do đó bạn không nên vội vã hoặc chán nản. Hãy kiên nhẫn tập luyện một cách tự nhiên, đừng cố tâm chờ đợi điều gì đó thật phi thường sẽ xảy ra. Tập lâu ngày lợi ích của thiền mới đến với bạn.

Không có thời gian rảnh. Nếu biết thu xếp, vấn đề thời gian chắc chắn không phải là chuyện khó giải quyết cho việc ngồi thiền. Vì mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra từ 20 đến 30 phút mỗi sáng sớm hoặc trước khi ngủ để tập thiền.

Trong các trường bao gồm cả đại học, trung học và tiểu học ở Fairfield, Iowa, học sinh ngồi thiền tập thể 2 lần mỗi ngày. Ngay các khách sạn khu Catskills ở New York đã trở thành các trung tâm thiền nhanh đến nỗi được gọi là Buddhist Belt (Vành đai Phật giáo).Trào lưu thiền định khởi phát có nguyên do từ cả văn hóa lẫn y học. Ngày càng có nhiều thầy thuốc ở Mỹ đề nghị bệnh nhân ngồi thiền như một biện pháp phòng và điều trị các bệnh mạn tính như tim, AIDS, ung thư, vô sinh và đặc biệt là các bệnh rối loạn thần kinh, trầm cảm. "30 năm nghiên cứu đã cho chúng tôi thấy thiền định có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm stress", Daniel Goleman cho biết. Ông là tác giả của Destructive Emotions - cuốn sách miêu tả một cuộc đối thoại giữa Đạt Lai Lạt Ma và một nhóm các nhà thần kinh học. "Nó rèn luyện đầu óc và khiến bộ não linh động". Các kỹ thuật quét ảnh não tân tiến cho thấy thiền có thể "rửa" lại não, giải tỏa các khu vực căng thẳng vì máu ở trong tình trạng ách tắc...

Bộ não, như cơ thể, có thể trải qua những thay đổi cực nhỏ trong thiền định sâu. Năm 1967, giáo sư Herbert Benson ở đại học Y Harvard đã tiến hành nghiên cứu trên 36 người thiền định và thấy rằng khi ngồi thiền họ dùng lượng oxy ít hơn bình thường 17%, giảm 3 nhịp tim/phút và tăng sóng theta ở não - hệt như trạng thái trước ngủ - trong khi toàn não vẫn tỉnh táo. Những năm 70, Benson còn chứng minh rằng người ngồi thiền có thể đạt được trạng thái tỉnh táo hơn và hạnh phúc hơn. "Tất cả những gì tôi làm là dùng logic sinh vật học để giải thích thứ kỹ thuật được con người đã dùng hàng nghìn năm nay", Benson nói.

7 năm sau, tiến sĩ tâm thần học Gregg Jacobs, Đại học Harvard, qua ghi sóng não đã phát hiện ra rằng những người thiền có thể sản ra rất nhiều sóng theta và có thể phong tỏa phần não trước vốn nhận và xử lý cảm giác, ngoài ra họ cũng giảm thiểu hoạt động ở phần thùy đỉnh não, nơi phụ trách các cảm giác về không gian - thời gian. Bằng cách "tắt" thùy đỉnh não, người ta có thể mất cảm giác về giới hạn và thấy vũ trụ "trở thành một".

Công nghệ dựng ảnh não ra đời càng thúc đẩy thêm các nghiên cứu. Năm 1997, nhà thần kinh học Andrew Newberg, thuộc Đại học tổng hợp Pennsylvania, đã dùng tia phóng xạ để xem áp lực máu trong não của một nhóm các thiền sư và phát hiện rằng khi họ nhập định, não của họ không "tắt" mà chỉ phong tỏa các thông tin lên thùy đỉnh não. Nghiên cứu thiền định đã có bước đột khởi vào tháng 3/2000 khi Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ các nhà thần kinh học ở Ấn Độ và yêu cầu sử dụng các kỹ thuật dựng ảnh não hiện đại nhất để quan sát các đại sư thiền định (gắn đầy các điện cực). Các kết quả thu được sẽ được thảo luận vào tháng 9 tới.

Người Mỹ đang say mê thử các kỹ thuật thiền như Vipassana (tập thở), thiền hành (đi bộ chậm trong tỉnh giác), TM (thần thiền, bằng cách nhắc đi nhắc lại những thần chú tiếng Phạn), Dzogchen (tỉnh giác) và thậm chí cả thiền vũ (nhảy theo nhạc). Roger Walsh, giáo sư triết học, tâm thần học, Đại học tổng hợp California, nói: "Chỉ những năm gần đây tâm thần học phương Tây mới nhận ra hội chứng nhiễu loạn chú ý (không tập trung được). Nhưng các thiền giả phương Đông đã biết từ hàng nghìn năm trước rằng con người luôn bị nhiễu loạn chú ý mà không ý thức được".

Hơn 10 năm trước, tiến sĩ Dean Ornish đã khẳng định thiền cùng với yoga và ăn kiêng có tác dụng giảm thiểu sự tích tụ các mảng bám ở động mạch vành. Tháng 4/2003, tại đại hội của Hội Tiết niệu Mỹ, ông đã công bố nghiên cứu rằng thiền định có thể làm chậm lại sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt. Tại Đại học Cambridge, John Teasdale chứng minh rằng thiền giúp bệnh nhân trầm cảm rất hiệu quả và giảm tới 1/2 khả năng tái phát bệnh. Ngoài ra, Jon Kabat-Zin, người thành lập Trung tâm trị liệu Stress năm 1979, đã giúp đỡ hơn 14.000 người vượt qua các bệnh đau đớn không cần dùng thuốc bằng cách tập trung thiền định. "Thiền cực kỳ hữu dụng với những bệnh nhân ung thư, AIDS hay các bệnh đau mạn tính", Jon nói. Cũng theo Jon, kỹ thuật thiền định càng hoàn hảo, người ta càng có nhiều kháng thể và hệ thống miễn dịch của cơ thể càng lớn mạnh.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu mới cũng cho thấy thiền đôi khi có thể thay thế được Viagra vì nó mang lại rất nhiều sinh lực. Nữ nghệ sĩ Heather Graham bắt đầu ngồi thiền từ 12 năm trước dưới sự hướng dẫn của David Lynch, đệ tử của Maharishi nổi tiếng. "Thiền định đã khiến đời tôi đổi khác", chị nói. "Vào cuối ngày, những chuyện eo xèo trên phim trường chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa". Rất nhiều người Mỹ nổi tiếng đã ngồi thiền. Như Goldie Hawn, với thiền phòng đầy ảnh Đạt Lai Lạt Ma và Mẹ Teresa; hay Bill Ford, ông chủ hãng Ford Motors; cả Hillary Clinton cũng nói đến ngồi thiền; rồi vợ chồng nhà Al Gore. "Cả hai chúng tôi đều tin tưởng vào cầu nguyện và đặc biệt là thiền định", Al Gore, cựu phó tổng thống Mỹ, nói.


Nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm, trên 15 người phụ nữ bị bỏng nhẹ do áp thiết bị làm nóng lên chân. Những người này được chia thành 3 nhóm khác nhau, trong đó chỉ có duy nhất một nhóm được tập thiền, các nhóm còn lại sẽ nhờ đến các phương pháp thư giãn, làm toán.

Các bài tập thiền giúp con người quên đi nỗi đau cơ thể.

Các tình nguyện viên này phải tham dự 4 buổi tập thiền kéo dài trong suốt 4 ngày, trung bình 20 phút/ngày. Kết quả cho thấy, có đến 57% phụ nữ thừa nhận họ thấy ít khó chịu tại những vùng da bị tổn thương, không còn đau rát như trước kia; ngoài ra có 40% cho biết mình không còn sợ hãi, căng thẳng vì các vết thương.

Ông Fadel Zeidan - tác giả chính của công trình nghiên cứu này thuộc Trường y Wake Forest Baptist, Bắc Carolina (Mỹ) cho biết: "Đây mới chỉ là bước nghiên cứu đầu tiên, nhưng đã cho thấy chỉ một giờ ngồi tập trung thiền định có thể khiến phần não điều khiển việc nhận tín hiệu các cơn đau tạm "khóa", nhờ đó làm giảm các cơn đau không mong muốn. Thiền sẽ dạy cho con người biết rằng, những bối rối, cảm giác đau đớn chỉ là tạm thời, dần dần sẽ biến mất. Tập các bài thiền, con người dễ dàng chấp nhận các cơn đau, nhận ra nó là gì, rồi để nó qua đi, và dành tất cả sự tập trung, chú ý vào những vấn đề hiện tại".

Tác giả còn cho biết, các tín hiệu chế ngự cơn đau thu được từ việc tập thiền được xem là thành quả cao nhất so với các công trình nghiên cứu tương tự. Trong khi các phương pháp dùng morphine, các loại thuốc giảm đau khác hay thôi miên cũng chỉ giúp giảm đau được khoảng 25%.

Trước đây, đã có không ít các công trình nghiên cứu về thiền trong Phật giáo có tác dụng chữa các căn bệnh của cuộc sống hiện đại như ung thư, những bệnh bất ổn về tâm lý, bức xúc hay căng thẳng xảy ra hàng ngày, tạo ra những biến chứng phức tạp khó chữa trị, nhưng chỉ được xem là liệu pháp tâm linh.

Nguồn: http://me.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?StoreID=8227

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Cafe cuối tháng 8-2017


Chào quý Thầy cô và các anh chị

Sáng nay chủ nhật 27.08.2017 Ái hửu Nguyễn Hoàng Saigon có buổi họp mặt định kỳ tại Café Thủy Trúc trong công viên Lê Thị Riêng Quận 10 TPHCM

Đến dự chúng tôi thấy có :

* Về phía thầy cô : Thầy Lê Hửu Thăng, thầy Nguyễn Bảo, thầy Thái Tăng Ánh, cô Nguyễn Thị Thanh, cô Võ Thị Hồng, cô Cao thị Táo, cô Võ Duy Phương, cô Nguyễn thị Kim Oanh

* CHS từ nước ngoài về dự có : anh Nguyễn Tường, chị Nguyễn Khắc Túy Sen

* CHS từ các tỉnh bạn :

Quảng Trị có chị Nguyễn Thị Tích, anh Đỗ Điền, chị Đoàn thị Hồng Lĩnh

Ban Mê Thuột có chị Ngô thị Tú Minh

Bà rịa Vũng tàu có anh Lê Cao Đãm,

Đồng Nai có chị Lê Thị Ngọc Hoàn, chị Phạm thị Xuân Tuyết

Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của ông Lê Văn Tự nguyên chủ tịch Hội đồng hương Quảng trị tại TPHCM


Và gần 80 anh chị em quanh Saigon thường xuyên sinh hoạt nâng tổng số người tham dự lên gần 90 người khiến sức chứa của quán quá tải, một số anh chị phải đứng vì không còn ghế ngồi.

Các anh chị không còn Mẹ được BTC gắn các hoa hồng trắng trước khi vài sinh hoạt, riêng các anh chị còn Mẹ được lên sân khấu để Ban Liên lạc gắn hoa hồng trong buổi lễ

Sau phần ăn sáng và café do anh chị Nguyễn Tử Hà và Võ Thị Kim Hoa chiêu đãi, MC Hoàng Ân giới thiệu thành phần tham dự và mời các anh chị có ngày sinh trong tháng 8 lên sân khấu cho mọi người chúc mừng và BLL trao hoa & quà

Hiện diện trong buổi sinh hoạt, có 4 cặp vợ chồng với ngày sinh trong tháng 8, anh Nguyễn Tường đã điều khiển trò chơi “Tìm chồng” bằng cách bịt mắt các cô vợ, dẫn các cô lại địa điểm của các phu quân xếp ngẫu nhiên, vấn đề đặt ra là xem cô nào tìm đúng chồng mình nhanh nhất thì được thưởng, kết quả có chị Cao thị Nguyên (anh Hoàng Phùng), chị Lưu thị Ánh (anh Nguyễn Văn Trị) và chị Mỹ Tuyên (anh Hoàng Thường) về nhất, nhì, ba còn chị Nhung (anh Lê Bá Lư) về sau cùng

Nhóm Bồ chao cũng gởi những món quà ngộ nghĩnh đến các anh chị có ngày sinh trong tháng 8

Anh Bùi Phước Vĩnh cũng có quà cho các bạn có ngày sinh trong tháng 08

Tiếp theo anh Nguyễn văn Trị đã báo cáo tình hình hoạt động của Nguyễn Hoàng Saigon trong tháng qua :

+Tin buồn : Sự ra đi của thầy Nguyễn Quang Tâm ở Huế, của NH Lê Mậu Trãi ở Quảng trị, của NH Đặng Văn Quang ở Daklak, của nhạc phụ NH Lê Thị Xuân Nguyên ở Saigon, anh Thái Anh Việt ở Đồng Nai

+ Tin thăm bệnh : BLL thăm anh Nguyễn Quánh nằm viện và nhờ BLL NH Huế thăm ốm thầy Nguyễn Văn Tuấn.

+ Tin hoạt động nhóm : Cô Thanh Hà về VN với nhóm NH 70-75 (05.08), Thầy Lý Văn Nghiên với các anh chị yêu âm nhạc tại nhà anh Hoàng Ân (09.08), chị Mai Trang – thân hữu của NHSG hỗ trợ cho 2 quán cơm xã hội Nụ Cười ở Tân Phú và Bình thạnh 7.000.000 mua gạo và thực phẩm. Gia đình cô Nguyễn Huế gởi số tiền 5.000.000 đ ủng hộ cho quán cơm Nụ cười mà nhóm thiện nguyện NH Saigon đang phục vụ

Cũng trong sáng nay, BLL nhận được sự ủng hộ cho quỹ điều hành của chị Nguyễn Thị Chỉ 2 triệu đồng, chị Ngọc Hoàn 500.000 đ. Cháu Phan thị Minh Nghĩa trước đây đã nhận học bổng nay tặng 1.500.000 đ cho quỹ học bổng

Được tin cháu Phan Đăng Nhật Minh cháu nội của NH Phan Văn Lăng vừa đạt vòng nguyệt quế vô địch Olympia 2017, anh Nguyễn Lịch thưởng 3 triệu đồng, chị Thủy An thưởng 1 triệu và BLL Nguyễn Hoàng Saigon thưởng 1 triệu

Buổi sinh hoạt sáng nay có những phút giây sôi động khi TB Trị cập nhật thông tin cháu Nhật Minh giành điểm cao qua các chặng thi và không khí vỡ òa khi được tin cháu giành vòng nguyệt quế.

Cũng trong tháng 07 âm lịch, Trưởng và phó ban LL cài hoa hồng cho các anh chị còn Mẹ và gởi quà của BLL đến quý Mẹ.

BLL cũng tặng hoa cho các cô giáo để biểu tỏ lòng tri ân như những Mẹ hiền

Sau cùng là phần liên hoan do các anh Nguyễn Tường (64-71), Lê Bá Lư (64-71), Nguyễn Trường Chinh, và mõ trường Nguyễn văn Trị chiêu đãi. Hoàng Thường (70-75) góp 1 thùng bia và nhóm bạn NH68-75 mang bánh sinh nhật giúp vui

Xen trong phần liên hoan là các tiết mục văn nghệ của Thầy trò tham dự

BTC xin cảm ơn thầy minh Đạo, phu quân cô Võ Thị Hồng đã gởi tặng 2 bức thư pháp để trang trí ngày của Mẹ

Cảm ơn nhóm Bồ Chao và các bạn trong ban văn nghệ đã tích cực phục vụ ngày họp mặt

Cảm ơn sự tham dự của quý Thầy cô và các anh chị đã tham dự

Chủ đề họp mặt tháng 9: Hát hội trăng rằm

Xin gởi đến quý thầy cô và các anh chị một số hình ảnh ghi được trong buổi sinh hoạt.
Kính chúc mọi sự an lành

Bài viết : Trần Văn Hảo & Nguyễn Văn Trị

Hình ảnh : Trần Văn Hảo , Bùi Phước VĩnhChủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

THĂM LĂNG CHÚA TIÊNVề thăm lăng Chúa Tiên

Làm học trò Nguyễn Hoàng – ngôi trường mang tên Chúa Tiên – trong suốt thời trung học, rồi đau đáu một nỗi niềm hoài vọng và thương tiếc ngôi trường yêu dấu mấy chục năm nay mà đây là lần đầu tiên tôi được đến dâng hương nơi Ngài yên nghỉ.

Nơi Ngài yên nghỉ cách Quảng Trị không xa nhưng sao bao nhiêu năm qua hiếm thấy nhắc đến? Có lẽ vì chiến tranh? Mà cũng có lẽ vì bao chuyện cơ cầu khác? Mãi cho đến khi đọc bài “Lời thầm ước trước lăng Nguyễn Hoàng” của nhà nghiên cứu Lê Quang Thái - CHS/NH (1954 -1959) trong nội san Nguyễn Hoàng tôi mới biết lăng Ngài tọa lạc ở Huế. Rồi mùa hè năm ngoái (2016), khi đọc tin “Trùng tu lăng Trường Cơ - lăng mộ của Đức Thái Tổ Gia Dũ Hoàng đế tức Chúa Nguyễn Hoàng (hay còn được gọi là Chúa Tiên), tôi vô cùng xúc động, lòng ước ao một lần đến đó thắp nén nhang viếng Ngài.

Và thế, trong thời gian chuẩn bị về hội ngộ trường xưa lần thứ 5 tại quê nhà năm 2017, khi đọc mail của anh Nguyễn Văn Trị (Trưởng ban liên lạc CHS/NH tại Sài Gòn) thông báo sẽ tổ chức buổi lễ dâng hương tại lăng Chúa Tiên, tôi đã không nén được cảm xúc nên viết trả lời: “Cho Út đi với anh Trị ơi!” (vì anh thường gọi tôi là cô út Nguyễn Hoàng dù tôi chỉ áp út thôi), thế là tên tôi đã được ghi vào danh sách CHS/NH viếng lăng Chúa Tiên.

Rồi cũng đến ngày ấy, sau hội trường 15/07 hai ngày. Tôi không thể nói hết nỗi bồi hồi, xúc động của mình khi khoác lên người chiếc áo pull có in logo ngôi trường thân yêu và dòng chữ Nguyễn Hoàng để về thăm Chúa.

Ngày hôm trước đi thăm làng Trung Đơn mưa gió não nề vì áp thấp nhiệt đới. Đêm đó cũng mưa suốt nhưng lòng đã quyết nên không ai chùn bước. May sao sáng ra mưa tạnh, trời chưa quang nên không khí mát mẻ dễ chịu. Hai chiếc xe chở đầy trên 30 cư dân Nguyễn Hoàng phương xa rời Đông Hà trực chỉ thành phố Huế. Những người trong đoàn nói vui: Chúa Tiên thật anh linh, mấy ngày trước trời mưa nên không khí mùa hè nơi này dịu lại, vì thế ngày hội trường nắng ráo và mát mẻ giúp thuận lợi cho buổi hội ngộ thầy trò giữa sân trường xưa. Nhưng chỉ vào chiều hôm đó – khi buổi họp mặt đã kết thúc thì trời đổ mưa ầm ào, mưa như trút đến cả ngày hôm sau rồi sáng nay khi đoàn CHS/NHSG đi thăm lăng Ngài thì đẹp trời trở lại. Theo tôi, không chỉ là nói vui mà sự thật là thế! Sự thật ấy đã được minh chứng qua 5 lần hội trường ở Quảng Trị. Có lẽ cảm tấm lòng của những hậu duệ của mình, Ngài thương xót thầy trò chúng tôi nên đã xui khiến mưa thuận, gió hòa trong ngày những cánh chim lạc tìm về tổ cũ.

Theo sử sách, sau khi qua đời Ngài được chôn cất tại núi Thạch Hãn huyện Vũ Xương (nay thuộc huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị). Sau đó, không rõ thời điểm nào, các chúa Nguyễn đã cải táng và xây dựng lăng mộ Ngài tại vị trí hiện nay (thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến năm 1808, lăng mộ chúa Nguyễn Hoàng được vua Gia Long cho tái xây dựng và đặt tên là lăng Trường Cơ. Vào năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), lăng Trường Cơ tiếp tục được sửa sang, xây dựng thêm nhưng rồi qua bao năm chiến tranh, loạn lạc, nơi an nghỉ của Ngài rơi vào lặng lẽ, hiếm người biết đến cho đến ngày nay...

Lối tìm về lăng quanh co, chật hẹp, chúng tôi vừa đi vừa dừng xe lại hỏi thăm đường. Người ta bảo lăng Ngài cách lăng Gia Long 3km. Thế là đoàn ghé thắp nhang viếng nơi an nghỉ của vua Gia Long và hoàng hậu – vị vua có công thống nhất sơn hà, sau đó đoàn tiếp tục di chuyển về lăng Trường Cơ, nơi yên nghỉ của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng – Vị Chúa có công đặt nền móng cho việc mở mang bờ cõi về phía nam vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 16, để đất nước Việt Nam có hình cong chữ S như ngày hôm nay.

Cả một vùng trời đất thoáng đãng vỡ òa trước mắt tôi, trước lối vào lăng là tấm bia ghi:

NGUYỄN PHÚC LỘC

HỆ NHÌ

LĂNG TRƯỜNG CƠ, ĐỨC THÁI TỔ GIA DŨ HOÀNG ĐẾ,

HÚY NGUYỄN HOÀNG (1525 – 1613)

THỜI GIAN TRỊ VÌ (1558- 1613)

Bên góc trái tấm bia có ghi dòng chữ nhỏ: Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc phụng lập năm 2004

Qua lối đi bên hồ sen bát ngát chúng tôi tiến vào lăng Trường Cơ, tọa lạc bên tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông khoảng 300 mét, cách trung tâm Huế 10 km về phía tây nam. Lối kiến trúc lăng Trường Cơ không rộng lớn, nguy nga, tráng lệ hay cổ kính như các vị vua triều Nguyễn đời sau mà trái lại đơn giản, bình dị nhưng vẫn toát lên sự thiêng thiêng, uy vũ của một vị Chúa Tiên tài ba mà nhân hậu. Tam quan với bốn cột trụ thẳng tắp hướng lên trời, phía trước là những bậc tam cấp dẫn xuống hồ sen. Đoàn dừng lại trước nhà bia vừa trùng tu vào giữa năm 2016 và nhẩm đọc những hàng chữ mà nhà sử học Phan Huy Lê đã chắp bút phụng soạn bài văn ghi gia thế và tôn vinh công trạng Ngài. Tôi dừng lại lâu hơn ở những dòng chữ cuối: “Nay với sự đóng góp tri ân của hậu thế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã trùng tu, tôn tạo lăng Trường Cơ để mãi mãi ghi nhớ công lao sự nghiệp của một vị chân chúa khai cơ một vương triều, một anh hùng mở cõi của dân tộc Việt Nam”.

Vậy đó! Chân Chúa muôn đời vẫn là Chân Chúa. Anh hùng thì mãi mãi vẫn là anh hùng, huống chi Ngài còn là “một anh hùng mở cõi của dân tộc Việt Nam”. Hậu thế đã không và sẽ không bao giờ quên ơn của tiền nhân, vì đó là đạo lý và lương tâm của hai chữ con người. Còn sự phán xét của lịch sử sẽ phải công bằng cho dù qua một giai đoạn nào đó có bị đổi trắng thay đen đi nữa.

Hoa quả được bày lên bàn thờ, những CHS/NH nay tuổi đã 60 trở lên kính cẩn dâng lên Ngài nén hương tưởng niệm, tri ân và những lời khấn nguyện tự tâm can. Mong Chúa Tiên hiển linh phò hộ cho nguyện ước của thầy trò Nguyễn Hoàng sớm được hoàn thành; sớm có được một ngày vui - ngày hòa nước mắt trong nụ cười khi tên trường Trung Học Nguyễn Hoàng – Quảng Trị được phục hồi trên nền đất cũ.

Mà nguyện ước ấy chắc cũng không xa, vì các nhà khoa học và các cơ quan chuyên môn đã đưa ra một số đề xuất để UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định: Dựng tượng đài chúa Tiên Nguyễn Hoàng; xây dựng Bảo tàng lịch sử thời chúa Nguyễn và thư viện mang tên Nguyễn Hoàng; đặt tên cho 1 ngôi trường mang tên Nguyễn Hoàng tại thị trấn Ái Tử (cùng với đó, đổi lại tên cho Trường Trung Học Nguyễn Hoàng ở thị xã Quảng Trị); xây dựng các công trình tưởng niệm: Đền thờ các chúa Nguyễn và công thần; tổ chức lễ hội “Ái Tử và hành trình mở cõi” theo định kỳ, trước mắt tổ chức lần đầu vào dịp kỷ niệm 460 năm chúa Tiên Nguyễn Hoàng định đô ở Ái Tử.

Sau khi chụp vài tấm ảnh lưu niệm, đoàn rời lăng Trường Cơ. Ánh nắng ấm áp, dịu dàng trải xuống vạn vật như tấm lòng vị Chúa Tiên nhân hậu gởi tình thương cho đám học trò một lòng, một dạ thủy chung như nhứt với ngôi trường mất tên nhưng chưa - và không bao giờ mất trong lòng những thầy cô, học trò từng một thời được mang hai chữ Nguyễn Hoàng đỏ thắm trên trái tim mình.

Xin cúi mình kính lạy từ giã nơi Ngài an nghỉ và cầu mong một ngày số lượng CHS/NH đông đảo và hớn hở, vui tươi về tế lễ lăng Ngài trong chuyến hội trường mang tên PHỤC HỒI TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN HOÀNG – QUẢNG TRỊ.

Nguyễn Thị Liên Hưng

(CHS/NH 69-75)